Logo NFP 54
Titel NFP 54
Interner Bereich
deu | eng | fra
Kontakt

Kontakt


Präsident der Leitungsgruppe
Prof. Dr. Eugen Brühwiler


EPF Lausanne
ENAC - IS - MCS
Maintenance, Construction et
Sécurité des Ouvrages - MCS
Bâtiment GC
1015 Lausanne
tel +41 021 693 28 82
eugen.bruehwiler@epfl.ch

Programmkoordinator
Dr. Stefan Husi

Schweizerischer Nationalfonds
Abteilung IV
Wildhainweg 3
Postfach 8232
3001 Bern
tel +41 31 308 22 22
fax +41 31 305 29 70
shusi@snf.ch


Umsetzungsbeauftragter
Urs Steiger

steiger texte konzepte beratung
Pilatusstrasse 30
6003 Luzern
tel +41 41 220 06 76
u.steiger@bluewin.ch

 

Logo SNF